+49 203 443301
+49 171 5406587

BERNHARD WILCZEK TŁUMACZ USTNY I PISEMNY DE–PL/PL–DE

»Czy można mieć obiekcje, gdy tłumacz mówi do czytelnika: Oto przynoszę książkę, którą tak napisałby ten autor, gdyby pisał po niemiecku; a czytelnik odpowiada mu: „Jestem tobie tak samo zobowiązany, jak gdybyś przyniósł mi zdjęcie autora przedstawiające, jakby on wyglądał, gdyby jego matka poczęła go z innym ojcem“? «

Friedrich Schleiermacher „Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens“ (1813) [O różnych metodach tłumaczenia]

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie (metody przekazu języka mówionego oraz pisanego na i z języka obcego) należy do najstarszych technik kultury człowieka.

Od dziesięcioleci posiadam uprawnienia do świadczenia usług tłumaczeniowych w ramach języka polskiego, jestem tłumaczem przysięgłym języka mówionego i czynnym tłumaczem konferencyjnym. Równolegle z nabywaniem umiejętności językowych uzyskałem dyplom uczelni ekonomicznej, zatem realizuję tłumaczenia ustne i pisemne głównie z zakresu ekonomii i prawa, jednakże z powodzeniem tłumaczę również teksty techniczne po wystarczającym zapoznaniu się z danym obszarem specjalizacji.

Zlecając tłumaczenie np. z zakresu prawa trzeba pamiętać, że niezmiernie ważne jest powierzenie zadania tłumaczowi pisemnemu/ustnemu, który nie tylko znakomicie włada językiem, ale również posiada znakomitą orientację w danym zakresie 

specjalistycznym. Można się o tym przekonać m.in. ze stron internetowych lub podczas rozmowy osobistej z danym tłumaczem. W przypadku udzielenia zlecenia agencji lub biuru tłumaczeń takie kryterium wyboru nie występuje, ponieważ brak jest bezpośredniego kontaktu z wykonawcą.

Pomocnym kryterium przy wyborze odpowiedniego tłumacza pisemnego/ustnego może być również jego przynależność do różnych stowarzyszeń branżowych, ponieważ warunkiem członkostwa jest spełnianie bardzo wysokich standardów jakościowych.

Niektóre z owych stowarzyszeń branżowych zapewniają pomoc podczas poszukiwań odpowiedniego tłumacza pisemnego/ustnego, o czym świadczy poniższy przykład: Tłumaczenie nie jest kwestią przypadku [PDF]
(plik w języku niemieckim)

   BERNHARD WILCZEK

TŁUMACZ PISEMNY

Tłumacz pisemny dokonuje pisemnego przekładu z lub na język obcy. W praktyce sprawdza się przy tym zasada, aby tłumacz przekładał tekst na swój język ojczysty.

W roku 1986 zdałem z powodzeniem egzamin organizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Düsseldorfie, uzyskując tytuł tłumacza pisemnego języka polskiego. Od tego czasu pracuję jako tłumacz języka polskiego. Język polski jest moim językiem ojczystym, gdyż urodziłem się i dorastałem w kraju nad Wisłą. Część moich późniejszych studiów ekonomicznych w Niemczech ukończyłem w ramach współpracy z ówczesną Szkołą Główną Planowania i Statystyki w Warszawie, najstarszą w Polsce wyższą szkołą o profilu ekonomicznym.

Posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka polskiego, tzn. mogę uwierzytelniać poprawność i kompletność tłumaczenia. Ponadto przez kilka lat byłem egzaminatorem w komisji „Geprüfte/r Übersetzer/in Polnisch” [Zweryfikowani tłumacze języka polskiego] przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Düsseldorfie oraz jestem członkiem Niemieckiego Związku Tłumaczy Pisemnych i Ustnych [Bundesverband der Übersetzer und Dolmetscher (BDÜ)].

 

TŁUMACZ USTNY

Tłumacz ustny dokonuje werbalnie przekładu z lub na język obcy, wykorzystując przy tym szereg różnych technik (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, szeptane itp.).

Egzamin dla tłumaczy ustnych zdałem w roku 1994 również przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Düsseldorfie i od tej pory posiadam tytuł przysięgłego tłumacza ustnego języka polskiego. Od wielu lat współpracuję m.in. z sądami, administracją sądową i urzędami.

Ponadto jestem członkiem Związku Tłumaczy Konferencyjnych [Verband der Konferenzdolmetscher (VKD)], ponieważ od wielu już lat jestem aktywnym tłumaczem konferencyjnym (symultanicznym i konsekutywnym). Posiadam także certyfikat platformy KUDO.

Działam także w ramach współpracy z kolegami z Zagłębia Ruhry. Dalsze informacje na temat tej współpracy: www.ruhrdolmetscher.de

   BIURO TŁUMACZEŃ

TECHNIKA

Podczas mojej codziennej pracy nie tylko korzystam z mojej wiedzy specjalistycznej i z nowoczesnej techniki biurowej, działając w sposób profesjonalny i niezwykle staranny, ale także z programów wspomagających tłumaczenia firmy TRADOS – Translators Workbench i Multiterm. Z programów tych korzystają rozbudowane działy tłumaczeniowe, działające w administracji państwowej, w międzynarodowych korporacjach i strukturach UE. Szczegółowe informacje na temat tych programów są dostępne na stronie internetowej producenta: 
www.trados.com

Od pewnego czasu podczas wykonywanych przeze mnie tłumaczeń korzystam równolegle z innego narzędzia wspomagającego tłumaczenie, jakim jest aplikacja Transit NXT. Szczegółowe informacje o programie:  www.star-group.net. W zakresie terminologii sięgam również po oprogramowanie firmy Across. 

Podczas tłumaczeń ustnych korzystam z programu wspomagającego tłumaczenia Interplex. Pozwala mi on zachować konsystencję terminologiczną również podczas ustnego przekładu.

referenzen

 

REFERENCJE (WYCIĄG)

technotrans - oferent systemowych rozwiązań technologicznych oraz usług w zakresie produkcji drukowanych i optycznych nośników danych

Hülskens, Wesel
Wydobycie żwiru i piasku, inżynieria wodna

Biuro inżynierskie FORMAT, Gesellschaft für Technische Information mbH, Wilhelmshaven, usługi obejmujące „Dokumentacje techniczne”; doradztwo, koncepcje i wykonawstwo działań oraz środków w zakresie komunikacji (instrukcje, ilustracje, tłumaczenia, elektroniczne katalogi części zamiennych itp.) oraz inżynierię oprogramowań w technologii .net.

Katjes, Emmerich
Słodycze

GE Capital Finance GmbH, Düsseldorf

FEIDAL GmbH, farby i lakiery, Duisburg

Viterra Energy Services AG, Essen/zmiana nazwy na ISTA
Rozliczanie zużycia energii i wody w gospodarstwach domowych zgodnie z miejscem ich powstania

TWOJA DROGA DO BIURA TŁUMACZEŃ